RSS

Strona główna

 • Komunikat

  2016-12-21 15:20

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów nieruchomości położonych przy ulicy Okrzei29-Walasiewiczówny 6 w Kłodzku.

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty Zarządu 

   

   

 • Projekt zmian do statutu

  2016-12-15 10:36

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przedstawia wstępny projekt zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zaakceptowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 95/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski do projektu zmian w statucie mogą być zgłaszane do Zarządu Spółdzielni w formie pisemnej lub drogą mailową na adres sekretariat@sm.klodzko.pl w terminie do 10 stycznia 2017 roku.

   

  Więcej informacji w zakładce Statut SM 

   

   

 • Komunikat

  2016-10-07 08:58

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów nieruchomości położonych przy ulicy Sportowej B,C,D w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

   

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty Zarządu

   

 • Komunikat

  2016-09-26 10:23

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów nieruchomości położonych przy ulicy Wiosennej 10 w Kłodzku.

   

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty Zarządu 
 • Informacja w sprawie udostępniania dokumentów na stronie internetowej

  2016-07-07 11:52

   

  *Od 30.09.2016 obowiązują zmiany na stronie internetowej Spółdzielni.

  Dostęp do dokumentów na stronie wyłącznie po zalogowaniu.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku podjął uchwałę nr 112/3/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie instrukcji udostępniania dokumentów i informacji umieszczanych na stronie internetowej SM w Kłodzku. W związku z podjętą uchwałą zakładki Rada Nadzorcza, Zarząd, Walne Zgromadzenie, Fundusz remontowy oraz Lustracja dostępne będą wyłącznie po zalogowaniu się na stronie internetowej. 

   

  W tym celu osoby uprawnione zainteresowane dostępem poprzez stronę internetową do ww. zakładek proszone są o kontakt w siedzibie Spółdzielni z Działem Gospodarki Zasobami (pokój nr 11) w celu weryfikacji członkowstwa bądź prawa do lokalu mieszkalnego po uprzednim ukazaniu dokumentu tożsamości a następnie z  informatykiem (pokój nr 2 ) w celu rejestracji  konta dostępu. 

   

  Więcej informacji tutaj 

   

 • Bank Mieszkań

  2011-12-14 09:43

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku uprzejmie informuje, że z myślą o naszych członkach i lokatorach, którzy są zainteresowani kupnem, sprzedażą lub zamianą mieszkań znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni, uruchomił BANK MIESZKAŃ... więcej informacji »

Strony: