RSS

Strona główna

 • Ogłoszenie o przetargu

  2016-08-25 12:24

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Walasiewiczówny 4

  57-300 Kłodzko

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na :

   

  „MODERNIZACJĘ TRZECH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W KŁODZKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 36, 44, 48".

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (remonty, usugi) 

   

 • Ogłoszenie o przetargu

  2016-08-12 12:32

   

 • Ogłoszenie o przetargu

  2016-08-12 11:53

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Walsiewiczówny 4

  57-300 Kłodzko

   

  ogłasza przetarg nieograniczony na :

   

   „Remont chodnika  wzdłuż ul. Rodzinnej 46-94 w Kłodzku”

   

   

  Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (remonty, usugi) 

   

 • Ogłoszenie o przetargu

  2016-08-11 09:37

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 4 informuje, iż posiada do zbycia lokale  mieszkalne:

   

  1. Kłodzko, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/29  (1 pokój, kuchnia, łazienka, komunikacja, IX piętro) o pow. użytkowej 25,20m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica o powierzchni 1,81m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej - 0,0097 części. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich ani też nie ciążą na nim żadne zobowiązania. Dla ww. lokalu nie została założona księga wieczysta.

  Cena wywoławcza - 50 400,00zł, wadium – 2 520,00zł, minimalne postąpienie przetargowe - 504,00zł.

   

  2.  Kłodzko, ul. Wiosenna 12/9  (2 pokoje, kuchnia, łazienka, komunikacja, II piętro) o pow. użytkowej 50,46m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica o powierzchni 2,45m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej - 0,0280 części. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich ani też nie ciążą na nim żadne zobowiązania. Dla ww. lokalu nie została założona księga wieczysta.

  Cena wywoławcza – 107 300,00zł, wadium – 5 365,00zł, minimalne postąpienie przetargowe – 1073,00zł. 

   

  3. Kłodzko, ul. Spółdzielcza 50/19  (2 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 komunikacje, VI piętro) o pow. użytkowej 53,41 m2wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica o powierzchni 3,75 m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej - 0,0078 części. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich ani też nie ciążą na nim żadne zobowiązania. Dla ww. lokalu  prowadzona jest  księga wieczysta SW1K/000779817/7.

  Cena wywoławcza - 120 000,00zł, wadium - 6 000,00zł, minimalne postąpienie przetargowe – 1200,00zł.

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale, działki) 

 • Komunikat

  2016-08-04 12:16

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów nieruchomości położonych w Kłodzku przy ulicy Spółdzielczej 32-34, 36-38, 40-42, 44-46 w Kłodzku.

   

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty Zarządu 
 • Informacja w sprawie udostępniania dokumentów na stronie internetowej

  2016-07-07 11:02

   

  W związku z małą ilością założonych kont dostępu, zmiany na stronie internetowej SM w Kłodzku będą obowiązywać od 30.09.2016 roku.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku podjął uchwałę nr 112/3/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie instrukcji udostępniania dokumentów i informacji umieszczanych na stronie internetowej SM w Kłodzku. W związku z podjętą uchwałą zakładki Rada Nadzorcza, Zarząd, Walne Zgromadzenie, Fundusz remontowy oraz Lustracja dostępne będą wyłącznie po zalogowaniu się na stronie internetowej. 

   

  W tym celu osoby uprawnione zainteresowane dostępem poprzez stronę internetową do ww. zakładek proszone są o kontakt w siedzibie Spółdzielni z Działem Gospodarki Zasobami (pokój nr 11) w celu weryfikacji członkowstwa bądź prawa do lokalu mieszkalnego po uprzednim ukazaniu dokumentu tożsamości a następnie z  informatykiem (pokój nr 2 ) w celu rejestracji  konta dostępu. 

   

  Więcej informacji tutaj 

   

Strony: 1 2 Następna »